نورپردازی بناهای تاریخی

در طراحی نورپردازی بنای تاریخی، وظیفه طراح نورپرداز در گام نخست حفظ اصالت و هویت بناست. گردشگران و علاقه مندان به بناهای تاریخی، برای بنا آنگونه که هست، ارزش بالایی…

نورپردازی فضاهای شهری

زندگی در مکان ها و مناظـر شهـری در شب نیز جریان دارد و  فقط مختص روز نیست.  چندان اغـراق آمیـز نیست اگـر امـروزه واژه “جامعه 24 ساعته” را به عنوان…
فهرست